Вести и саопштења

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Сл. гласник РС, бр. 101/2013), Први основни суд у Београду надлежан је за територије градских општина Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац и Стари град.

ПРВА ПРЕТХОДНА ( Страница 1 од 1 ) СЛЕДЕЋА ПОСЛЕДЊА

Обавештење о издавању уверења

Среда, 8 Јануар 2014

Поштовани Грађани,

Обавештавамо вас да је од 15.01.2014., услед Закона о новој мрежи судова, Први основни суд у Београду почео да издаје уверења да није покренута истрага до 01.10.2013. године, нити се води кривични поступак против физичких и правних лица, а на основу службене евиденције Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду, Трећег основног суда у Београду и Вишег суда у Београду (изузев Посебног одељења за борбу против организованог криминала и Одељења за ратне злочине ).

Основни подаци о државном органу

Назив органа:

Први основни суд у Београду

Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала:

840-29610845-96

Адреса седишта:

улица Савска 17а, Београд

Рачун таксе:

840-29644845-43

Матични бр:

17772686

Рачун депозита:

840-264802-55

Порески идентификациони број:

106400870
 

Шифра делатности:

75230
 

Регистарски број:

6012664272