prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Вести и саопштења

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС", бр. 101/2013), Први основни суд у Београду надлежан је за територије градских општина Врачар, Звездара, Палилула, Савски Венац и Стари Град.

ПРВА ПРЕТХОДНА ( Страница 1 од 4 ) СЛЕДЕЋА ПОСЛЕДЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ПИСАРНИЦА

Четвртак, 31 Децембар 2015

Поштовани грађани,

Писарнице Првог основног суда у Београду неће радити са странкама почев од 1. јануара 2016. године до 18. јануара 2016. године, изузев у предметима који се по закону и Судском пословнику сматрају хитним.

Обавештење

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ СТРАНАКА

Среда, 8 Јул 2015

Поштовани грађани,

Обавештавамо вас да председник суда, заменици председника суда и председници одељења којима је поверен пријем странака, као и секретар суда, у периоду од 20.07.2015. до 28.08.2015. године неће примати странке.

Редован пријем странака биће могуће заказати почев од дана 03.09.2015. године.

СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ - полагање заклетве поводом ступања на дужност

Понедељак, 5 Јануар 2015

Важно обавештење!

Обавештавају се судије поротници који су Одлуком Високог савета судства, донетом на седници одржаној дана 23. децембра 2014. године и објављеном у „Службеном гласнику РС“ бр. 144/2014 од 27. децембра 2014. године, изабрани на ту функцију за подручје Апелационог суда у Београду да поступају у Првом основном суду у Београду, да ће се полагање заклетве поводом ступања на дужност одржати дана 15.1.2015. године у 14 часова у судници бр. 1 Вишег суда у Београду, у Савској улици бр. 17а (Палата правде).

Основни подаци о државном органу

Назив органа:

Први основни суд у Београду

Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала:

840-29610845-96

Адреса седишта:

улица Савска 17а, Београд

Рачун таксе:

840-29644845-43

Матични бр:

17772686

Рачун депозита:

840-264802-55

Порески идентификациони број:

106400870
 

Шифра делатности:

75230
 

Регистарски број:

6012664272