prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud

Вести и саопштења

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС", бр. 101/2013), Први основни суд у Београду надлежан је за територије градских општина Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац и Стари град.

ПРВА ПРЕТХОДНА ( Страница 1 од 3 ) СЛЕДЕЋА ПОСЛЕДЊА

Списак јавнобележничких канцеларија за подручје Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду

Субота, 30 Август 2014

Имајући у виду да јавни бележници почињу са обављањем јавнобележничке делатности почев од 01.09.2014. године, Министарство правде на свом порталу објавило је списак јавнобележничких канцеларија и њихових адреса.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ :
Списак јавнобележничких канцеларија и њихових адреса

10. Европски форум за унапређење владавине права

Четвртак, 26 Јун 2014

Спровођење извршења у грађанским стварима у Р. Србији: Остваривање правде

Хотел Хајат Риџенси у Београду, (Милентија Поповића бр. 5)

Петак, 11. јули 2014. од 10 и 16.30 часова.

Поштовани,

Министарство правде РС, заједно са Комором извршитеља Србије и уз велику подршку Немачке организације за међународну сарадњу GIZ, организује 10. Европски форум за унапређење владавине права, који се одржава 11. јула 2014. године у Хотелу Хајат Риџенси (Миленитија Поповића 5) у Београду, са почетком у 10 часова.

Опширније ...

Обавештење

Уторак, 10 Јун 2014

Имајући у виду да је судска зграда Основног суда у Обреновцу оспособљена за обављање свих послова из своје надлежности, Апелациони суд у Београду обавестио нас је дописом Су. бр. I-1 29/14 и Су. бр. I-1 30/14 од 10.06.2014. године да су се Одлуке Апелационог суда у Београду којим су пренете надлежности Основног суда у Обреновцу на Први основни суд у Београду, које се односе на обављање послова у одређеним правним стварима и то: овера исправа и потписа и издавање уверења да се против физичког лица не води истрага и да није подигнута оптужница, Су. бр. I-1 29/14 и Су. бр. I-1 30/14 од 21.05.2014. године, примењивале закључно са 09.06.2014. године.

Опширније ...

Основни подаци о државном органу

Назив органа:

Први основни суд у Београду

Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала:

840-29610845-96

Адреса седишта:

улица Савска 17а, Београд

Рачун таксе:

840-29644845-43

Матични бр:

17772686

Рачун депозита:

840-264802-55

Порески идентификациони број:

106400870
 

Шифра делатности:

75230
 

Регистарски број:

6012664272