prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Вести и саопштења

ОДРЖАН ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА У ПРВОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ дана 25. и 27.10.2016. године

Петак, 28 Октобар 2016

Први основни суд у Београду је у оквиру обелажавања ЕВРОПСКОГ ДАНА ПРАВДЕ ( European Day of Justice 25th October ), дана 25.10.2016. године и дана 27.10.2016. године организовао ОТВОРЕНА ВРАТА на која су позвани сви заинтересовани ученици седмог и осмог разреда основних школа у Београду...


У просторијама кривичног одељења Првог основног суда у Београду у ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, Нови Београд организованe су и симулације суђења у којима су ученици основних школа "Краљ Петар Први" (ул. Краља Петра бр. 7, Стари град, Београд), "Михаило Петровић Алас" (ул. Јованова бр. 22, Стари град, Београд), "Краљ Александар I" (ул. Алексиначких рудара бр. 22, Нови Београд), "Краљ Петар Други Карађорђевић" (ул. Марулићева бр. 8, Врачар, Београд) и "Дринка Павловић" (ул. Косовска бр. 19, Стари град, Београд) имали прилику да буду у улози судија поротника, тужилачких помоћника, адвокатских приправника и записничара, а заједно су одлучивали о кривици и износили своја мишљења у вези са одлукама које су донели.

ОТВОРЕНА ВРАТА организована су, пре свега, у сврху превенције негативних појава у школама, као и у циљу приближавања правосуђа, рада суда и процедура које прате судски поступак ученицима кроз реалне сусрете са судијама, тужиоцима, судијским сарадницима, приправницима, записничарима, референтима и запосленима у суду.


Основни подаци о државном органу

Назив органа:

Први основни суд у Београду

Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала:

840-29610845-96

Адреса седишта:

улица Савска 17а, Београд

Рачун таксе:

840-29644845-43

Матични бр:

17772686

Рачун депозита:

840-264802-55

Порески идентификациони број:

106400870
 

Шифра делатности:

75230
 

Регистарски број:

6012664272