prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Вести и саопштења

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕУЗИМАЊУ УВЕРЕЊА НАРУЧЕНИХ У ТИМОЧКОЈ 15

Среда, 1 Март 2017

Поштовани грађани, обавештавамо Вас да Први основни суда у Београду од 01.03.2017. године више неће издавати Уверења (уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага; уверење о нелишавању родитељског права; уверење о нелишавању пословне способности и уверење о бракоразводном поступку) у згради Вишег суда у Београду (Тимочка 15).


Потребна Уверења грађани могу добити у зградама Првог основног суда у Београду и то:
Булевар Николе Тесле 42а (уверење о нелишавању родитељског права; уверење о нелишавању пословне способности и уверење о бракоразводном поступку),
Булевар Зорана Ђинђића 104 (уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага).


Грађани који су до 01.03.2017. године Уверења наручили on line (са назнаком да ће иста бити преузета у Тимочкој 15), иста ће моћи да преузму до петка, 03.03.2017. године, а након тог датума Уверења ће моћи да се преузму у згради Првог основног суда у Београду, Булевар Николе Тесле 42а (шалтер број 1). Уколико странка не преузме Уверење најкасније до 10.03.2017. године, сматраће се да Захтев за издавање уверења није ни поднет и биће потребно подношење новог Захтева.


Основни подаци о државном органу

Назив органа:

Први основни суд у Београду

Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала:

840-29610845-96

Адреса седишта:

улица Савска 17а, Београд

Рачун таксе:

840-29644845-43

Матични бр:

17772686

Рачун депозита:

840-264802-55

Порески идентификациони број:

106400870
 

Шифра делатности:

75230
 

Регистарски број:

6012664272