prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Вести и саопштења

ОБАВЕШТЕЊЕ - СТАЛНИМ СУДСКИМ ПРЕВОДИОЦИМА И ТУМАЧИМА

Петак, 14 Октобар 2016

Министарство правде Републике Србије је на свом сајту објавило електронску евиденцију сталних судских преводилаца и тумача за територију Републике Србије, осим Аутономне Покрајне Војводине, која није комплетна у виду броја постављених сталних судских преводилаца и тумача.

Ради ажурирања електронске евиденције, Министарство правде је на свом сајту www.mpravde.gov.rs, објавило Јавни позив за доставу података за све судске преводиоце и тумаче који се налазе у електронској евиденцији сталних судских преводилаца и тумача ...


  • Јавни позив за доставу података за ажурирање електронске евиденције сталних судских преводилаца и тумача можете преузети овде.
  • Образац за доставу података можете преузети на сајту Министарства правде Републике Србије, овде.
  • Електронску евиденцију сталних судских преводилаца и тумача можете погледати овде.


Основни подаци о државном органу

Назив органа:

Први основни суд у Београду

Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала:

840-29610845-96

Адреса седишта:

улица Савска 17а, Београд

Рачун таксе:

840-29644845-43

Матични бр:

17772686

Рачун депозита:

840-264802-55

Порески идентификациони број:

106400870
 

Шифра делатности:

75230
 

Регистарски број:

6012664272