prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Вести и саопштења

САОПШТЕЊЕ - ОД 01.03.2017. ГОДИНЕ ЗА ОВЕРУ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА ИСКЉУЧИВА НАДЛЕЖНОСТ ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА

Уторак, 28 Фебруар 2017

Поштовани грађани, законом о овери потписа, рукописа и преписа (Службени гласник РС број 93/2014, 22/2015) предвиђено је да ће од 01.03.2017. године у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа прећи у искључиву надлежност јавних бележника.

Од 01.03.2017. године овера потписа, рукописа и преписа ће се искључиво вршити у јавнобележничким канцеларијама, пред именованим јавним бележником.


Информације о именованим јавним бележницима доступни су на сајту Министарства правде РС, које можете видети овде.


Основни подаци о државном органу

Назив органа:

Први основни суд у Београду

Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала:

840-29610845-96

Адреса седишта:

улица Савска 17а, Београд

Рачун таксе:

840-29644845-43

Матични бр:

17772686

Рачун депозита:

840-264802-55

Порески идентификациони број:

106400870
 

Шифра делатности:

75230
 

Регистарски број:

6012664272