prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Saopštenje

Od 01.03.2017. godine za overu potpisa, rukopisa i prepisa isključiva nadležnost javnih beležnika

Poštovani građani,
Zakonom o overi potpisa, rukopisa i prepisa (Službeni glasnik RS broj 93/2014, 22/2015) predviđeno je da će od 01.03.2017. godine u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani javni beležnici, poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa preći u isključivu nadležnost javnih beležnika.

Od 01.03.2017. godine overa potpisa, rukopisa i prepisa će se isključivo vršiti u javnobeležničkim kancelarijama, pred imenovanim javnim beležnikom.