prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Надлежност суда

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС", бр. 101/2013), Први основни суд у Београду надлежан је за територије градских општина Врачар, Звездара, Палилула, Савски Венац и Стари Град.


Вести и саопштења

ПРВА ПРЕТХОДНА ( Страница 6 од 6 ) СЛЕДЕЋА ПОСЛЕДЊА

Донет Програм решавања старих предмета Првог основног суда у Београду

Среда, 29 Јануар 2014

В.ф. председника Првог основног суда у Београду, судија Тања Шобат, након разматрања извештаја о раду овог суда за 2013. годину и утврђеног броја нерешених старих предмета у свим судским одељењима, на основу чл. 12 Судског пословника, донела је Програм решавања старих предмета Првог основног суда у Београду за 2014. годину.

Програм решавања старих предмета усвојен је на седници свих судија Првог основног суда у Београду дана 28.01.2014. године.

Опширније ...

Обавештење о издавању уверења

Среда, 8 Јануар 2014

Поштовани грађани,

Први основни суд у Београду издаје уверења да против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага.

Уверења се издају према службеним евиденцијама Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду, Трећег основног суда у Београду и Вишег суда у Београду (изузев Посебног одељења за борбу против организованог криминала и Одељења за ратне злочине), Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Другог основног јавног тужилаштва у Београду, Трећег основног јавног тужилаштва у Београду и Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Опширније ...

Основни подаци о државном органу

Назив органа:

Први основни суд у Београду

Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала:

840-29610845-96

Адреса седишта:

улица Савска 17а, Београд

Рачун таксе:

840-29644845-43

Матични бр:

17772686

Рачун депозита:

840-264802-55

Порески идентификациони број:

106400870
 

Шифра делатности:

75230
 

Регистарски број:

6012664272