prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Вести и саопштења

Списак јавнобележничких канцеларија за подручје Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду

Субота, 30 Август 2014

Имајући у виду да јавни бележници почињу са обављањем јавнобележничке делатности почев од 01.09.2014. године, Министарство правде на свом порталу објавило је списак јавнобележничких канцеларија и њихових адреса.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ :
Списак јавнобележничких канцеларија и њихових адреса

Основни подаци о државном органу

Назив органа:

Први основни суд у Београду

Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала:

840-29610845-96

Адреса седишта:

улица Савска 17а, Београд

Рачун таксе:

840-29644845-43

Матични бр:

17772686

Рачун депозита:

840-264802-55

Порески идентификациони број:

106400870
 

Шифра делатности:

75230
 

Регистарски број:

6012664272