prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Вести и саопштења

Свечано отварање нове зграде ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Понедељак, 8 Септембар 2014

Prvi osnovni sud

Објекат "Аероинжењеринга" предеставља модерно, ново радно окружење за 88 судија и велики број судског особља Првог основног суда у Београду, али и нови симбол правде за грађане Београда.

Свесни смо да ће становницима градских општина Врачар, Савски Венац, Стари Град, Звездара и Паилула бити потребно време да се привикну да своје послове у парничној, ванпарничној, оставинској материји, као и одељењима радних и породичних спорова обављају на адреси: Булевар Николе Тесле бр. 42а. Но, исто тако смо уверени да ће и уштедети драгоцено време, јер ће услови рада и суђења које овај објекат нуди омогућити ефикасније обављање послова на свим нивоима Суда и, напослетку, допринети бржем окончању предмета.

Како бисмо помогли грађанима да се благовремено информишу о променама и адаптирају на њих, предузећемо адекватне мере:

  • информисањем путем медија
  • обавештењима на сајту Првог основног суда
  • путем посебном делегираног особља у новој згради Суда, чије ће задужење у овом почетном периоду бити да помогне грађанима да се оријентишу, упути их и спроведе до тражених просторија.

Предуслови за почетак рада појединих служби Суда већ су обезбеђени. Предузимају се сви напори како би преостала одељења грађанске материје почела са радом у најкраћем року, како суђења и, пре свега, грађани Београда, не би трпели.

prvi osnovni sud prvi osnovni sud prvi osnovni sud prvi osnovni sud prvi osnovni sud prvi osnovni sud

Основни подаци о државном органу

Назив органа:

Први основни суд у Београду

Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала:

840-29610845-96

Адреса седишта:

улица Савска 17а, Београд

Рачун таксе:

840-29644845-43

Матични бр:

17772686

Рачун депозита:

840-264802-55

Порески идентификациони број:

106400870
 

Шифра делатности:

75230
 

Регистарски број:

6012664272