prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Јавне набавке

План јавних набавки за 2017. годину, није доступан.ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈН

НАБАВКА ДОБАРА НАФТНИХ ДЕРИВАТА
( број 1 / 2017 )

1 Позив за подношење понуда
2 Конкурсна документација
3 Објашњење
4 Одлука о додели уговора
5 Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
( број 2 / 2017 )

1 Позив за подношење понуда
2 Конкурсна документација
3 Одлука о додели уговора
4 Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
( број 3 / 2017 )

1 Позив за подношење понуда
2 Конкурсна документација
3 Објашњење потенцијалним понуђачима
4 Одлука о додели уговора
5 Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ДОБАРА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА
( број 4 / 2017 )

1 Позив за подношење понуда
2 Конкурсна документација
3 Измена конкурсне документације
4 Страница 1а
5 Измена конкурсне документације
6 Страница 18а
7 Одговори на питања потенцијалним понуђачима
8 Одлука о додели уговора
9 Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ДОБАРА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
( број 5 / 2017 )

1 Позив за подношење понуда
2 Конкурсна документација
3 Објашњење потенцијалним понуђачима
4 Одлука о додели уговора
5 Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
( број 6 / 2017 )

1 Позив за подношење понуда
2 Конкурсна документација
3 Објашњење потенцијалним понуђачима
4 Објашњење потенцијалним понуђачима
5 Објашњење потенцијалним понуђачима
6 Одлука о додели уговора