prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Саопштење

Oд 01.03.2017. године за оверу потписа, рукописа и преписа искључива надлежност јавних бележника

Поштовани грађани,
Законом о овери потписа, рукописа и преписа (Службени гласник РС број 93/2014, 22/2015) предвиђено је да ће од 01.03.2017. године у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа прећи у искључиву надлежност јавних бележника.

Од 01.03.2017. године овера потписа, рукописа и преписа ће се искључиво вршити у јавнобележничким канцеларијама, пред именованим јавним бележником.