prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

 • prvi osnovni sud u beogradu
 • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Судска писарница

- Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници.

РАД СА СТРАНКАМА:

Шалтер информација од 08:00 до 15:30
Разгледање списа од 08:00 до 14:00
Издавање уверења од 08:00 до 14:30
Шалтери овере од 08:00 до 15:00
Одељење пријема од 08:00 до 15:30

- Судска писарница Првог основног суда у Београду подељена је по материјама и налази се на следећим локацијама:

Булевар Зорана Ђинђића 104

Приземље

 • шалтер информација и пријема
 • одељење пријема и експедиције, доставна служба (просторије бр. 36,37,38)
 • одељење овере за непокретности које се налазе на територији Првог основног суда у Београду, као и за све врсте овера на територији града Београда (просторија бр. 34)
 • издавање преписа и фотокопија оверених докумената бившег Првог, Другог и Трећег општинскког суда (просторија бр. 34 и шалтер пријема)
 • издавање уверења да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага (просторија бр. 32)
 • издавање on-line наручених уверења (просторија бр. 32):
  1.уверење о нелишавању родитељског права
  2.уверење о бракоразводном поступку
  3.уверење о нелишавању пословне способности
  4.уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага
 • КПП писарница (просторија бр.14)
 • кривична писарница (шеф писарнице Светлана Ћурчић просторија бр. 11)
 • писарница одељења за извршење на основу веродостојне исправе (просторија бр. 15, 16, 17, 18)

Први спрат

 • информације кривична материја (просторија бр. 113) разгледање списа, издавање дозвола за посете
 • кривична писарница (просторије бр. 111, 112, 114, 115)

* Напомена- ради пружања бржег и ефикаснијег сервиса грађанима, Први основни суд у Београду препоручује да се сва писмена која се односе на кривично одељење предају у Бул. Зорана Ђинђића 104.

Булевар Николе Тесле 42а

Приземље

 • шалтери информација (шалтер сала)
 • издавање уверења (шалтер сала)
 • одељење пријема, експедиције и доставна служба (шалтер сала)
 • парнична писарница, просторија 24 (шеф писарнице Верица Радосављевић)
 • просторија за разгледање судских списа, просторија 30
 • служба међународне правне помоћи, просторија 18
 • дактило биро, просторија 27

Први спрат

 • писарница породичних спорова, просторија 1.38
 • писарница радних спорова, просторија 1.17 и 1.18
 • ванпарнична писарница, просторија 1.23
 • разгледање списа и пријем странака за оставинску и ванпарничну материју, просторија 001

Трећи спрат

 • парнична писарница, просторија 3.23

Булевар Николе Тесле 42а - АНЕКС ЗГРАДЕ

Приземље

 • судски извршитељи (шеф Веселин Чуљковић)

Први спрат

 • извршна писарница (шеф писарнице Биљана Селечанин)

* Напомена- ради пружања бржег и ефикаснијег сервиса грађанима, Први основни суд у Београду препоручује да се сва писмена која се односе на парнично, оставинско, ванпарнично одељење као и одељења за радне и породичне спорове и извршно одељење, предају у Булевару Николе Тесле 42а.

Вилине воде бб – Архива суда

* (не ради са странкама)