prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Повеља интерне ревизије суда

На основу члана 2. тачка 22. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („ Службени гласник РС, бр. 99/2011 и 106/2013), в.ф. председникa Првог основног суда у Београду и интерни ревизор су Марта 2016. године потписали Повељу интерне ревизије Првог основног суда у Београду.

Повеља интерне ревизије суда