prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Статистички извештаји

( год. 2016 )
ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2016 ГОДИНУ
извештајни период назив извештаја
01 01 2016 – 30 06 2016 ШЕСТОМЕСЕЧНИ
01 01 2016 – 31 12 2016 ГОДИШЊИ

Решени стари предмети - упоредни приказ 2014/2015 Решени стари предмети - 2014 Решени стари предмети - 2015
Укупно решених старих предмета - 2014 Укупно решених старих предмета - 2015

( год. 2015 )
ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2015 ГОДИНУ
извештајни период назив извештаја
01 01 2015 – 31 03 2015 ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ
01 04 2015 – 30 06 2015 ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ
01 01 2015 – 30 06 2015 ШЕСТОМЕСЕЧНИ
01 01 2015 – 30 09 2015 ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ
01 10 2015 – 31 12 2015 ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ
01 01 2015 – 31 12 2015 ГОДИШЊИ
( год. 2014 )
извештајни период назив извештаја
01 01 2014 – 31 03 2014 ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ
01 04 2014 – 30 06 2014 ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ
01 01 2014 – 30 06 2014 ШЕСТОМЕСЕЧНИ
01 01 2014 – 30 09 2014 ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ
01 10 2014 – 31 12 2014 ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ
01 01 2014 – 31 12 2014 ГОДИШЊИ