prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Узбуњивачи

На основу члана 52. став 1. и 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС” бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13 и 40/15), члана 16. и 17. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС” бр. 128/14) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Службени гласник РС” бр. 49/15) донет је Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Првом основном суду .

Овим Правилником уређује се поступак унутрашњег узбуњивања у Првом основном суду у Београду, у складу са одредбама Закона и Правилника.