prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Закони

Устав Републике Србије
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
Закон о уређењу судова
Закон о судијама
Судски пословник
Закон о државним службеницима
Закон о раду
Закон о платама државних службеника и намештеника
Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја